HAL

Aktualizacja 11/06/2017r.
HAL 2017 Janów
Proszę o pilny zwrot wypełnionych kart obozowych i w miarę możliwości o regulowanie należności zna konto Hufca ZHP Jaktorów. Szczegóły na stronie głównej bloga.
Na nasz obóz jedzie łącznie 19 osób + kadra.Aktualizacja 24/05/2017r.
HAL 2017 Janów
Od ubiegłej niedzieli trwa dystrybucja kart na HAL oraz 'Warunków wypoczynku'. Zwrot kart do 10. czerwca - proszę pilnować tego terminu!

W 'Warunkach...' znajduje się ramówka obozu - z racji lokalizacji dużą część czasu spędzimy na wspólnym wędrowaniu,Aktualizacja 19/03/2017r.
HAL 2017 Janów
W tym roku jedziemy drużyną na obóz drużyny do Janowa - nie ma akcji letniej hufca.
Przewidywany termin: 15/07 - 23/07/2017r. ****************

Aktualizacja 03/06/2013r.

Warunki mieszkaniowe - uzupełnienie
Przed akcją letnią sprzęt obozowy jest rozstawiany na bazie przez 'kwaterkę', czyli grupę harcerzy (wcześniej wyznaczonych), którzy z oboźnym budują obozowisko. Przed wyjazdem harcerze ze wszystkich drużyn biorą udział w załadunku sprzętu obozowego (zazwyczaj na 2 dni przed wyjazdem).
W zwijaniu obozowiska biorą udział wszyscy uczestnicy akcji letniej (za wyjątkiem zuchów), przy czym operacja ta jest zarówno szybsza jak i łatwiejsza niż budowanie obozowiska.

Dodatkowe zdjęcia wyposażania: kanadyjka z poszyciem syntetycznym oraz niska dziesiątka z ustawieniem na 6 osób:

Aktualizacja 23/05/2013r.

Wartowanie
Bardzo ważną sprawą na obozie jest utrzymywanie stałej warty na terenie obozowiska. Warty w czasie "normalnej" prazy obozu pełnią poszczególne zastępy. W czasie wycieczek, wyjść warta jest najczęściej zwalniana (zastępowana przez któregoś z wychowawców).
Warta pełni funkcję organizacyjną (rejestracja ruchu uczestników) oraz wspomaga utrzymanie ładu i bezpieczeństwa. Wartownik, zauważając zagrożenie, bezzwłocznie powiadamia o nim wychowawcę, który odpowiednio interweniuje. Warta uczy cierpliwości i odpowiedzialności, a w dodatku bywa po prostu... formą uniknięcia nielubianych zajęć.
Warty trwają 2 godziny, w ciągu dnia wartuje jedna osoba, w nocy - dwie. Zastępowy wraz z wartującym danego dnia zastępem przygotowują rozpiskę wart. Jest ona uzgadniana potem z oboźnym, który wprowadza ewentualne korekty (np. rozbija warty następujące po sobie).
Przekazanie warty pomiędzy zastępami następuje po pobudce. Mniejsze zastępy wartują wspólnie tak, aby ilość obejmujących wartę danego dnia była nie mniejsza niż 6 osób.


Aktualizacja 21/05/2013r.

Kadra na obozie
Kadrę podobozu harcerskiego (jednej z 3 części akcji letniej, na którą składają się: obóz harcerski, kolonia cywilna oraz kolonia zuchowa) stanowią co roku instruktorzy Hufca Jaktorów, którzy na co dzień prowadzą lub pomagają w prowadzeniu drużyn harcerskich. Są to minimum 3 osoby pełnoletnie, posiadające stosowne uprawnienia dla wychowawcy na placówce wypoczynku. Zazwyczaj na jednego opiekuna nie przypada więcej niż 12 osób.
Dodatkowo pracę kadry wspomagają 2 - 3 osoby w wieku około 16 lat, które przyuczają się do pełnienia funkcji w drużynach i gromadach. Prowadzą one część zajęć obozowych (w towarzystwie pełnoletniego opiekuna) oraz pomagają w utrzymaniu ładu na miejscu obozowania.

Typowo na obozie harcerskim stosuje się następujący przydział funkcji:
 • komendant podobozu - osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie podobozu, załatwianie spraw oraz reprezentowanie na zewnątrz;
 • oboźny - osoba odpowiedzialna za utrzymanie porządku, pilnowanie harmonogramu dnia, utrzymanie odpowiednich warunków mieszkaniowych na terenie obozowiska (głównie w namiotach);
 • instruktor programowy - osoba odpowiedzialna za realizację programu pracy podobozu, pilnująca odpowiedniego planowania zajęć i ich przygotowania.

Aktualizacja 20/05/2013r.

Typowy dzień obozowy
W czasie obozu utrzymywany jest stały porządek dnia. Za wyjątkiem dni wycieczkowych i dłuższych wyjść w teren, które mogą powodować pewne przesunięcia, typowy dzień może wyglądać tak:

07:30 pobudka
07:40 zaprawa poranna - ćwiczenia
07:50 toaleta poranna i czas na porządki w namiotach
08:30 śniadanie, po śniadaniu przygotowanie do apelu
09:30 apel i sprawdzanie porządków w namiotach
10:30 blok poranny zajęć
13:30 obiad
14:00 cisza poobiednia
15:00 zajęcia popołudniowe
18:00 kolacja
18:30 przygotowanie do zajęć wieczornych (np. ogniska, kominka, dyskoteki, scenek)
19:00 blok zajęć wieczornych
21:00 toaleta wieczorna
21:30 zakończenie dnia, ewentualnie apel wieczorny, bajka
22:00 przygotowanie do ciszy nocnej (sznurowanie namiotów, przygotowanie łóżek)
22:15 cisza nocna

Plan jest orientacyjny i uzależniony od godzin posiłków i specyfiki zajęć. Bloki zajęć często są skracane / przesuwane na prośbę uczestników lub w miarę doraźnych potrzeb, np. z powodu "dnia szopa pracza", gdy w ruch idzie pralka "frania".
Harmonogram dnia jest ustalany pierwszego dnia obozu i zostaje podany do wiadomości uczestnikom, m.in. poprzez wywieszenie na obozowej tablicy ogłoszeń.

Warunki mieszkaniowe na obozie
W czasie akcji letnich Hufca Jaktorów nasi harcerze mieszkają w tak zwanych "małych dziesiątkach", czyli niskich namiotach wojskowych (takie namioty często widać na imprezach hufca). Są to namioty o powierzchni użytkowej 20 m2, o dachu dwuspadowym. Wysokość namiotu w szczycie wynosi 2,1 m, po bokach około 1,2 m. Namioty posiadają 2 wyjścia "na przestrzał" (tak zwane poły frontowe) i małe okienka, służące do wentylacji w nocy.
Namioty wyposażane są standardowo w łóżka polowe dla uczestników (o łózkach za chwilę), regały namiotowe z trzema półkami (1 lub 2 na namiot), wieszak namiotowy oraz drewnianą kratkę, na której ustawiane są buty i torby. W namiotach nie stosujemy podłóg, nie ma także oświetlenia.
Namioty mają szczelne dachy lub są okrywane dodatkowym zabezpieczeniem.
Namiot mocowany jest do podłoża systemem naciągów. W razie potrzeby stosujemy dodatkowe mocowanie długimi szpilkami namiotowymi bezpośrednio do gruntu.
Łóżka polowe tzw. kanadyjki mają wymiary około 80 x 190 cm. Są to łóżka na drewnianym stelażu, na którym rozciągnięte jest płótno bawełniane impregnowane lub wytrzymały materiał syntetyczny. Do łózka dodawany jest materac wojskowy oraz minimum jeden koc. Łóżka są wytrzymałe, nie ma obawy, że złożą się pod śpiącym uczestnikiem. Każdy uczestnik do łóżka - ze względów higienicznych oraz prawnych - musi posiadać własne prześcieradło oraz śpiwór.
W namiotach typu "dziesiątka" nocuje od 4 do 6 osób. Pozwala to na dogodne rozmieszczenie łóżek (do każdego łóżka jest dostęp od przynajmniej jednego dłuższego boku) oraz na komfortowe poruszanie się po namiocie.
Bezpośrednio na terenie obozowiska rozstawiane są dodatkowe namioty i urządzenia:
 • maszt na flagę państwową
 • namiot kadrowy - służący jak podręczny magazyn materiałów programowych dla kadry, a także miejsce rozmów kadry z poszczególnymi uczestnikami (gdy zachodzi taka potrzeba); ładowanie baterii urządzeń elektronicznych odbywa się w tym namiocie
 • świetlica - zadaszenie lub dodatkowy namiot, służący organizacji zajęć 'pod dachem'
 • suszarnia - najczęściej zadaszona suszarnia na ręczniki i ubrania po praniu - suszenie w namiotach sypialnych jest zabronione
 • tablica ogłoszeń - tablica z harmonogramem dnia, adresem placówki, telefonami opiekunów, punktacją obozową i innymi ważnymi informacjami
 • brama z wartownią - główne wejście na obozowisko z zadaszonym miejscem dla wartownika
 • "pepoż" - stojak na narzędzia, kubeł z piachem, kubły z wodą i gaśnicę
 • inne urządzenia wg pomysłów kadry i uczestników (np. obozowe skrzynki pocztowe, ławeczki w świetlicy)
Na terenie bazy zlokalizowane jest zaplecze socjalne (stołówka, sanitariaty). W tym roku odległość od obozowiska do tych budynków będzie wynosiła pomiędzy 50 a 200 metrów.

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz